Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i'

•378 Jesus lijden de bron van milde zegei

Vin.

GESPfiEK. Menander.

En waar toe zijn de airen zo ftekelig g; baard ?

F 1 i o.

Daar van heeft Cicero reeds met recl opgemerkt, dat de air tegen de befchadiginge van kleine vogelen gewapend is met een 3 van hairen (*).

Men kan 'er nog bijvoegen, dat dit ook nie weinig dienstbaar is ter befchutting tegen veï fchroeiende zonneftraalen en overvloedig vocht terwijl ook hier door de graanen, die bewei king, die bij de inzameling en het dorfchen ge; fchieden moet, zo veel te beter zonder fchad kunnen ondergaan.

Menander.

En welk eene aangenaame geur komt me« een' zoelen wind ons toewaaien ?

F 1 l o.

Gij ruikt de honiglucht airede, ei zie eena die gonzende zwerm naar de boekweit fnellenji om zich daar rijklijk te laaden,en,door noefte vlijt, het menschdom voordeel aantebrengen.

Mm

(*) Conf. T. IV. de fenetlute, p. 551.;

Sluiten