Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m de natuur en in de genade. 381

ij Hem dus befchouwen, als wij de aarde, die n der zonde wille onder den vloek gebragt, 1 een zetel voor doornen en distelen gewor;n is, door zijn bloed herdeld zien, in dien aat dat dezelve Adamskroost kan voeden, op at daar uit het erfdeel van Jefus worde ingeimeld, en Hij het zelve ter heerlijkheid zou tinnen voeren.

F 1 l o.

Wanneer wij de zegeningen der aarde zo mmerken, dan krijgen wij gelegenheid, om oor elk genot derzelve tot den Verlosfer op ; klimmen, en met een warm hart telkens zije lijdende liefde te bewonderen.

M e n a n d e r.

Daar toe is overvloedige dof, als wij nagaan irelke uitneemende gefchenkeu ons in de nauur elk oogenblik geleverd worden. Het oor irordt geftreeld, de reuk verkwikt, het oog lermaakt, de fmaak vergast, en dat alles op luizenderlei wijzen.'— Door dat alles worden • tij telkens opgeleid tot Hem, die deze gefchen:en door zijn bloed gekocht heeft, zo dat wij I laar in God verheerlijken kunnen , en door I ïezelve tot het eeuwige leven geleid worden.

Fi-

Sluiten