Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONGESTRAFT LAATEN VAN 'T KWAADE ENZ. 39I

Menander. TX.

Gesprek

Gij hebt gelijk, ik bcmerke mijne voorbaaigheid.

Filo.

En 't is niet alleen in dit geval, maar in ;eer veele bedellmgen der voorzienigheid , op lezelfde wijze te ontdekken: wij moeten dan leer op onze hoede zijn, om voor overijling e waaken , en bij de bepeinzing van Gods vegen maar in de vaste verkleefdheid aan de leugd zoeken bevestigd te worden.

Menander. En, hoe doen wij dit best?

Filo.

Als wij ons van de waarheid overreeden, ;n haar getrouw zijn in onze hulde. Menander.

Maar wat kan de befpiegeling der waarheid hier baaten ?

F 1 l 0.

Zeer veel, als wij op de rechte wijze daaromtrent verkeeren,en onze harten aan de waarheid overgeeven, dan worden wij van de zekerheid van het wijze, rechtvaardige en gceBb 4 der-

Sluiten