Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lproermaaker. uitgekreten. 421

teekens, dacht Hij, zouden genoeg zijn om XXVIII.

befchuldigers te befchaamen, en den ge-J"] ngenen te redden, niets wenschte Hij vuuer, daar Hij tog niets anders dan een voor =m onaangenaam gevolg van deze zaak te ichten had, en de aanleg van deze handeling -m genoeg vermoeden gaf, dat hier veel kwaad ider verborgen lag, daarom moest Hij, die fus niet kende, zich verwonderen dat Hij et deed, het geene elk mensch in zijn geval :daan zou hebben.

Dus zie ik de wijsheid van Jefus in dit zijn vijgen. Hij doorzag 't gene de landvoogd [et wist, dat fpreeken Hem niets zou baaten ; lij wist dus in 't hart van den ftadhouder bijondere oplettenheid en verwondering te verdekken , al zwijgende maakte Hij zijne vijanen verlegen, die geen antwoord, geen wederjraak krijgende , zo veel fpoediger hunne gal itgebraakt hadden,en de gelegenheid misten, m op één of ander woord van Jefus te vallen * |k konde de Heiland het veilig daar oplaaten ankomen, dat Pilatus, die zijne onfchuld reeds ,egon te merken, in 't vervolg ten overvloede laar van verzekerd zou worden; eindelijk geluurende dit zwijgen fprak zijn hart bedenlig met heilige erinnering deze taal: de drinkkker, dien mij de Vader gegeeven heeft, zou ik Dd 3 dien

Sluiten