Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'oproer maaker uitgekreten. 425 en,wilde Hij echter hetgezag niet ontneemen. xxvni, [ij zeide: zij zijn gezeten op Mofes ftoel: Dm[> jLrom al wat zij u zeggen dat gij houden zult, oudt, [dat] en doet [het]. * Hij betaaldeniet Heen de Didrachmen f, maar fcherpte als oodzaaklijk in, dat men den keizer fchatting west geeven, dit verbindt Hij met het gene nen aan God fchuldig is ook aan God te ;eeven, en dat men even zo, aan den Keizer west geeven het gene des keizers was. § 't Blijkt Ékklaar genoeg, uit de geringe omdandigheien, waar in Hij verkeerde, dat Hij geen lardfche grootheid zogt, en zich met voor •en aardsch koning wilde opwerpen, want Hij /erborg het niet dat Hij arm was, en niets md waar op Hij het hoofd kon nederleggen; HU zocht ook geene verbetering van zijnen J ftand,

• Matth. XXIII: 2, 3« . + Matth. XVII: 24. 't Is in 't breeds door den ge[eerden Burmahnüs Harmonie. I Deel bladz. 69 enz. Èetoond, dat deze Didrachmen geen Romeinfcheichamng. penningen waren, maar de halve fikkei, dien de Joodea ■ Ln heiligdom moesten betaalen, en die afgeleid werd ' uit de wet Exod. XXX: 11-16. Men verg. ook Micha. ' elis MoraUch Recht § 173 ■ « Sc* ut te. H. Jaar. 1 boeken II. Deel bladz. 162. % Matth. XXII: 16-21.

D d 4

Sluiten