Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42S Jesus wordt voor eenen

SXVIH, den recht en waarheid onder 't menschdom de Ovür- overhand, de deugd werd alomme geëerd, eij ®mK' haare bezitting bragt achting en rijkdom aan| dan nu de mensch bedorven is, nu geeven dé blatüke deugd, de onbezoetelde onfchuld wè eens de aanleiding tot fmaad en vervolging^ de mensch heeft tog gaarn medgezellen 00 zijnen weg, hoe boos zijne handelingen zijn: hij wordt gaarn goedgekeurd in zijn bedrijf! de deugd veroordeelt dilzwijgende de ondeugd; en deze kan haar eerwaardig bijzijn niet dulden van daar dat dit de boosheid in toorn ont fteekt, op wraak bedacht doet zijn, en haai tot laster en vervolgingen ter bereiking van Tiaar doel de toevlucht doet neemen.

Zo leed mijn fchuldelooze Verlosfer danhia zeer zwaar, Hij wordt niet flechts gelasterd et: gefmaad,niaar ftaat geboeid voor den richtei als een misdaader. Hier is een gericht daa; de hemel van beeven, daar de aarde ziel over fchaamen moest, daar de hel over jui chen zou! Hij die, in den jongden aller da gen, als richter op de wolken des hemel verfchijnen zal, Hij ftaat hier gebonden voo: den ftadhouder, wordt van veele zaaken mei de grootfte vinnigheid befchuldigd, en da; om Hem ten dood te eisfehen, om Hem al

ee:

Sluiten