Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangaande zijn koningrijk. 43?

t niet Hechts te onderzoeken of Jefus eenXXK. ■tig', maar bepaaldelijk of Hij de koning DSNS.

: Jooden ware. Hier zie ik, dunkt mij,

tik zijne verwondering, en den fchimp,dien j den Jooden aandoet, vrij klaar ontdekken 7. „ Zijt gij de koning der Jooden, vraagt hij vol verwondering, kondet Gij daar op eenige aanfpraak maaken; kondet gij eenigen aanhang bekomen? Is 't zo met der Joolden verwachting gelegen , dat een gering Imensch, als gij, befchuldigd wordt van zich [uitgegeeven te hebben, die lang verwachtHte koning te wezen? 't Was pi la-

Is dan, daar hij met verwondering vroeg, ea [gelijk toonde den Jooden geheel niet gunftig ■ zijn, om onderricht te doen; en hij wierd It wijsheid en nadruk beantwoord. Jefus op I vraagen antwoordende , deed hem eene Iéder vraag: zegt gij dit van u zeiven, of heb* jj 't u andere van mij gezegd? Hier door bealt Hij den ftadhouder bij zich zeiven, op dat e de taal van zijn geweten hoorde, ennauwurig onderzocht , of hij uit eigene bewee;ig om de waarheid te weeten, deze vraag d gedaan? Of 't hem te doen ware, om de rwachting der vaderen te kennen; of hij st had om den aart zijner zendinge , het >gmerk zijner komst, de bewijzen van zijn Ee 3 Me«-

Sluiten