Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45° Jesus belijdenis XXIX. hij kent eene vergenoeging, daar de wereld ni

£t«." V3n WCCt'hij'vindt rij'kdora in armoede, vrem in droeffenis, moed in gevaar, ja het leven den dood!

En, niet minder wordt het voorrecht, dat Jefus rijk te genieten is, openbaar bij de 1 fchouwing van de derde hoofdwet van dit 1 ningrijk , het gebod der liefde. God lief: hebben met geheel het hart, de geheele zit en 't geheele verftand * is eene rijkswet dc Jefus overgenomen, en door zijn eigen vo( beeld ten fterkfte bekragtigd, — Hij leert G beminnen als het hoogfte goed; daar mede ins nomen te zijn, doet den mensch aan God \ lijkvormig worden , en dit moet zich alzi naar buiten openbaaren, in de betooning v 't beeld van God, door de oeffeninp' van mei fchenliefde.

Deze heeft Jefus zo nadruklijk bevolen door zijn eigen voorbeeld aangedrongen, § J dit geduurig herhaald §§, waar uit wij zi kunnen, welk een belang Hij daar in gefte •heeft. Hij gaf dien onfehatbaaren regel: , ie dingen dan die gij wilt dat u de menfchen zt

6

« Matth. XXII: 37. f Joh. XII!.- 34, 35, J0]tm xv. l% . § Joh. Xïik H, i5. f§ Joh. XV: 17.

Sluiten