Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454 Jesus belijdenis

XXIX. richter ftaat, dat Hij koning in 't rijk ó

DENK." waarheid is! " Zijne hcmclfche lesfen b

kragtigen zijn getuigenis, en bij de ondervi ding is liet gedaald, dat Hij een rijk oud de menfchen heeft gedicht, een rijk, wa door het bewind over de harten wordt g

voerd! Zo vinde ik de Godfpraafo

vervuld, die Hem als koning, als geestrijk k nmg afmaalden*, en ook hier uit blijkt het, d God getrouw is, om alle zijne toezeggingen] vervullen, daar op mag elk liefhebber van Jeff elk onderdaan van dit Godsrijk vrijelijk fta niaaken: veele dingen zijn er toegezegd, d door 't vleeschlijk oog nietaanfehouwd kunnt worden. De waare grootheid van dit rijk eerst te ontdekken, als men de grenzen, d den tijd van de eeuwigheid fcheiden, voorb; getrokken is, het groote goud dat Jefus o. derdaancn toebehoort, waar op zij ftaat kunn( niaaken, is voor het fterilijk oog niet ziel baar, veele wegen der Voorzienigheid hebbj die richting , dat de bedillende ongeloovM reden fchijnt te hebben, om te zeggen: cr 1 geen grond voor de heuchlijke vcrwachtü Ei

v;

* Psalm II, XXII, XLV, LXXII, 1 XXXIX , XC , j II, IX, Xi, Uil, Jit. XXiii. EaecA. XXXIV, d\ II, IX enz.

Sluiten