Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/AANGAANDE ZIJN KONINGRIJK. ^7

•tl • miin koningrijk is niet van deze wereld. XXIX. 11 • J ° J . . , . , Over -

■ie uitfpraak zie ik bevestigd, in de opnclv Dzst.

ig van [dat rijk: hemelseh en geestlijk was I: luister, waar mede het zelve in de opftanng van Jefus , en op den eerden Pinkderf van 't Christendom, onder de menfchen ipenbaard werd! Godliik was de kragt,waar >or dit rijk de héerfchappij over der meniën harten ocffende! Heilrijk zijn de zegengen , die door 't zelve den menfchen gehonken worden! 't Koningrijk van Jefus is et van deze wereld, daarom moest Hij hetdve door zijn bloed koopen, en door veel lijen zich een eigen volk reinigen ! Daarom west Hij het kruis verdraagen, en de fchande erachten ! Maar ook daarom geniet Hij nu emclfche heerlijkheid , en heeft magt ontangen over alle dingen, waar door Hij dien, ie In Hem gelooven ten eeuwigen leven , .eelgenooten van de hemelfehe goederen naakt!

„ Dank zij U, dierbaare Jefus! die zulk een koningrijk wilde aanvaarden, die zulk een, \ rijk, waar in al wat de wereld grootheid f noemt, uit het oog moest vcrlooren wor, den, door uw bloed wilde koopen ! Dank I zij uwe liefde, dat de banden, de fmaad, I de geesfelflagen, het kruis U niet te veel Ff 5 55 wa*

Sluiten