Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus, onschuldig verklaard. 461

iis het ook in Jefus lijden, na herhaalde ver- xxx. frdcelingen, verguizingen, en mishandelinm van zijn eigen volk, fchijnt het licht van dding voor Hem te zullen daagen, door de lelmoedigheid van den Heidenfchen landnogd, de draaien zijner onfchuld breekenmet l ast door de zwarte wolken van laster en Laad heenen, hetlaat zich aanzien, als of zij lar licht alomme zullen verfpreiden, de lieden verdwijnen , en dat elk deze zon der ;rechtigheid in haaren vollen glans zal zien ,aa]en- — Dan 't was maar voor één oogen[ik, de uitkomst leert dat de donkerheid nog ;rst moest vermeerderd worden, eer 't licht an heil beftendig zou fchijnen. Ik zie in de voortzetting van Pilatus onder* caaging van Jefus, dat de landvoogd, welverf van 't onderricht van den Heiland verftaan, 1 ten zijnen nutte gebruikt te hebben, met erwonderlng, en zo 't fchijnt niet zonder verntwaardiging vroeg, zijt gij dan een koning? — Niets, wil hij zeggen, niets is er, waar op gij minder gelijkt, en uwe taal fchijnt beuzelende onzin te zijn." Jesus is ge-

i. jed om Hem gepast antwoord en aanleiding bt nadenken te geeven. „ Gij zegt, dus is j| zijne taaie, dat ik een koning ben."— Dat is

zo

Sluiten