Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468 Jesus, de leeraau der. waarheid, |

XXX. fchrij ven, en tevens om Hem tc onderrichterjr °VER- hoe Hij dezelve betrachten kan. Zij leert cW hoogde rechtvaardigheid als den fchrik dJ" boosheid kennen, en verblijdt het hart, djj1 naar haare lesfen hoort, met de gunst der ee? $ wige goedheid. Zij leert den aart van al ] dingen , en wijst de middelen aan , om deze I ve nuttig te gebruiken, zij treedt buiten c I grenzen van den tijd, en ontdekt de eeuwig ( bedemming van den mensch, zij lenigt de t k genfpoeden en fchraagt haare lijdende vtm fl den, onder, den nederdrukkenden last der zwaa »ö fte rampen. Zij doet den voorfpoed recht g; ® bruiken, en leert haare nuttige uitwerkfeis vl" de fchijnvoordeelen fehiften. Zij houdt dd 1 rustloozen geest van den. mensch gedad: ] werkzaam, en levert geduurig nieuwe toone<: [1i len aan denzelven. Zij verfpreidt ftrooma K van vergenoeging, en buiten haar is gee heil.

„ Edele waarheid! hoe onfehatbaar zijt g\ „ Ik wil mij gaarn aan uw geleide overgeevei „ Ik wil mij door U op t levensfpoor laatt „ voeren!" :

Maar hoe kome ik tot dat geluk, dat ik d ze hemelgaaf recht leere kennen : wat is waa heid? waar leere ik dezelve kennend Jefus, < liefdevolle Jefus, beantwoordt deze vraag?

Sluiten