Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47° Jesus, de leeraar der waarheid, 1

XXX. Hem tevens als den verzorgenden Vader van ; »)' Over- ie zjjne fchepfelen afmaalt *. In 'i b zonder maakte Hij bekend, dat het oogme ïh van zijne komst was om voor zondaaren ve nest zoening aan te brengen, daar Hij niet gekom. w was om gediend te worden, maar om te dienen,, :n a zijne ziel te geeven tot een randfoen voor veelenni» dat Hij zijn leven voor zijne fchapen (lelde (V), i |irt. dat zijn bloed is vergoten voor vélen tot vergeeyi; iet'. der zonde (V), als ook dat h et geloof in Hem l [r/ eenige middel is om niet in de verdoemenis te ï m men, maar het eeuwige leven te hebben (c). Datfl i Hij tevens toonde hoe dit geloof werkzaak moet zijn, in 't voortbrengen van goede went ken , terwijl de boom aan zijne vrucht geke m wordt (d). Hij gaf de beste drangredenen t fin het doen derzelve op, en leerde de eer vifc God in alles bedoelen, Hij wilde dat men da |M toe zijn licht voor de menjchen zou laaten fchl<&( nen (ej. Hij leerde de bronnen van hu. v kennen, om God welbehaaglijk te dienen, c uw

* Matth. VI: 25—32, X: 28.

t Matth. XX: 28. *}

f» Joh. X: 28. \}. (A) Matth. XXVI: 28.

IC Joh. V: 24. (I

Qd) Matth. VII: 16—18. ((

CO Matth. V: 16. [i]

Sluiten