Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

476 Jesus, de leeraar der waarheid~,

XXX. wij voor zijnen richterfloel geopenbaard zül< Over- len worden, en elk zal wegdraaien 't eene iï 't lichaam gefchied is *.

Zo vinde ik, tot mijne vreugd, Jefus als leeraar der waarheid, en zie Hem met zijne Apostelen^ door zijnen Geest toegerust, die in zijnen naani opzijn bevel predikten, volmaakt overeenftemj men, en even daar door heb ik de duidclijkj fte ontdekking der waarheid, de beste groni den daar ik mij op kan verhaten. Ik wil mij dan aan dat onderwijs geheel overgeeven, daai aan vast houden, ik wil geen inboezemingetf van mijn dwaaze hart, ik wil geen leeringet van menfchen hooren, maar mij aan Jefus, ah leeraar der waarheid, aan het onderwijs van zijne Apostelen houden f, op dit geleide ga ik veiv lig, daar bij vinde ik rust voor mijn gemoed^ daar door leeve ik in de hoope van 'c eeuwig leven.

Hier leere ik God den oorfprong van alles kennen, de weg tot zijne gemeenfchap wordt mij ontflooten, ik krijge onderricht hoe ik wandelen moet, cn ik vmde troost tegen den

dood.

* Hand. XVII: 31. a Cor. V: 10.

| Daar mede wil ik geenzins het gebruik van goedt uitleggingen wraaken, wijl die den zin van jesus aa« wijzen.

Sluiten