Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47» Jesus, de leeraar. der waarheid,

xxx. ting en verkeerdheid gedopt , door ingeno»: BEKK." menheid met mij zeiven dooie ik oogenbliklijk van het pad der waarheid,en maake mij ichuk dig aan 't opvolgen van mijnen eigen zin, die dikwerf eene dwaaze keuze doet, waar dom ik 't fchijngenoegen boven wezenlijk geluk,] verheffe, en in 't gebruik der middelen eve$i zo ongelukkig, als in de bedoeling van 't cin-i de te werk ga. Geleid door de voorfchriften| die fchadelijke zelfliefde mij inboezemt, da ik-l bloot voor de dormen van driften, en wqgfl herwaards en derwaards gefchokt, op de on-i ftuimigc baaren der begeerlijkheid, hoe heil-1 zaam zijn dan voor mij de eifchen der waar-: heid; dat ik zulke fchadelijke leidslieden het: geleide ontzegge, dat ik mij aan derzelver in.: vloed onttrekke, en mij geheel overgeeve aant de onderrichting der waarheid,- daar voor heb* ik volkomene zekerheid , dat haare wegen, wegen van lieflijkheid, en alle haare paden vrede zijn. De kalmte die zij in mijne ziel ver* fpreidt, de overwinning die zij mij befchikt over gevaarlijke inboezemingen, doen mij over| tuigend zien, dat het einde van den weg ore welken zij mij leidt, allergelukkigst voor mi£ zal wezen.

„ Godlijke Jefus! die het licht in de duister-, „ nisfe, de leeraar der waarheid zijt, Gij leeiv

„me

Sluiten