Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

480 Jesus, de leeraar. der waarheid^

XXX. moed van den richter oeffenen, en verneemei Over- daa.ï door die belangvolle uitfpraalc van Pila^

DENK. 11,;

tUS : ik. vinde geen schuld in hem. *

Eeuwig zij Gods goedheid dank, Jefus de recht>i .vaardige heeft geleden voor onrechtvaardigenji In 't midden van zijn lijden hoore ik de riek-; terlijke uitfpraak : ik vinde geen schuld: in Hem; dus droeg Hij de flrafïe die ons dei| vrede aanbrengt, en zijne ftriemen zijn ter ge< neezinge voor mijne ziele. Dus hebbe ik ee-: ne veilige toevlucht voor mijne fchuld: „ bij „ U,fchuldeloozeJefusIfchuile ik,bij U vinde1 „ ik mijne verberging voor mijne fchuld; door „ uw lijden heb ik mijne bevrijding en mijn „ eeuwig leven!"

E E M

Sluiten