Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar bespot. 4G3

j De fcharen van 't volk werden opgeruid door XXXT.

Oudden , door de Overpriesters en Fari- DE..K, ërs,diein dezen ganfchen handel de hoofdrol helden: met veel ijver zetteden deze het volk j n, met fterken drang vielen zij aan op Pilas, zij gooten dezelfde befchuldigingen, te oren reeds aangevoerd, in eenen anderen rm , om 't gemoed van den landvoogd zo el meer te treffen. Hij beroert het volk, zegn zij, dit is wel zaaklijk het zelfde, als zij vooren hadden opgegeeven: wij hebben beiden dat deze het volk verkeert, en verbiedt den izer fchattingen te geeven *, doch zij dellen t nu nader voor, als of Hij niet anders gedaan .d,geduurende al zijn leven, of Mij dit tot zijn ftendig doel had gefteld, en zo dra Hij maar 'itflagcn was, wel haast dit wederom bij de ndzouneemen: zij vatten den landvoogd aan n gevoeligden kant aan, en willen hem gelurig in de gedachten brengen, dat Jefus oper had gedookt, de gemoederen van 't volk ümelijk in beweging brengende, onder fchijn in Godsdiendige leeringen te verfpreiden, en n deze hervatte en verzwaarde befchulding te bewijzen, beroepen zij zich nu niet ederom daar op, dat jesus zich voor eenen

* Verg. de XXVilWe Oerd.

Hh 3

Sluiten