Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484 Christus naar Herodes gebragt,

xxxi. nen koning had uitgegeeven, maar zij voere?

Over. dingen aan, die bij geruchte aan Pilatus niet ori bekend konden zijn, en die te gelijk het mees gefchikt waren, om de gevoeligheid van heit het fterkde optewekken : daarom zeggéï zij, dat Jefus door geheel Judea leerde, dal Hij van Galilea begonnen had, en in Judea tti Jerufalem was doorgedrongen *. Zeer veel i hier opeengeftapeld, dat door leugen, list en kwaadaartigheid was [famengedraagen, om di zuiverde onfchuld maar zo veel te meer in ea valsch licht te plaatfen.

Dat Jefus door geheel Judea leerde, word daarom van hun opgegeeven , om den land voogd te meer in dat denkbeeld te brengeni dat hij, gelijk oproerftookers gewoonlijk doen eenen grooten aanhang zocht te maaken, Pila tus, wiens waaleend oog over alles ging, ha<i ontwijfelbaar van dit leeren van Jefus door ge heel het land reeds vernomen, konden zij hem nu maar in de gedachte doen komen, dat Hj oproerige leeringen had verfpreid , dan had den zij hun oogmerk meer dan half bereikt! daar bij maaken zij listig gewag van Galilea;

var.

* In den tekst wordt dit flechts bij verkorting opge geeven, 't welk ieder lezer gemaklijlt in zijne gedach ten kan aanvullen.

Sluiten