Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar bespot. 48?

tare Mesfias , werd te Nazareth opgevoed KH. voor eenen Galileër gehouden*, hier doorD£NK. eef Jefus naar Gods oogmerk te meer onge,nd , hier door werd Gods raad volvoerd, jt 't lijden over Hem gebragt, waar door Hij

1 oorzaak van heil is geworden, daarbij blijkt t zelfde beftier hier werkzaam: Galilea blijft ider de regeering van Herodes, terwijl Judea eds lang te vooren aan zijnen broeder arh el aus ontnomen was, en onder 't bewind an eenen Romeinfchen ftadhouder gefteld is eworden, ook dit werd dienstbaar gemaakt, ;r verzwaaring van Jefus lijden , hier door :ed Hij van alle kanten onder zo veele richters

ulus, en daar na antipater, zijn testament veranerde, 'en zijnen zoon herodes antipas, wien hij erst tot rijksopvolger verklaard had, nu tot viervorst an Galilea en Perea aanfielde, deszelfs broeder filipus gaf hij Trachonitis, Gaulonitis, Batanea en Panias nakende daar van een viervorftendom , terwijl hij zijnen oon archelaus tot koning over Judea aanftelde , ie josefus Antiq. Lib. XV1Ï. Cap. 10. eu Matth. II;

2 Welk testament van herodes door keizer au•Jstus vervolgens bekragtigd werd, met eenige veranieiing echter, waar bij hij aan archelaus niet het ^eheele koningtijk van Judea, maar de helft afftond, en Üem niet den tijtel van koning, maar dien van Etknarch of' landvorst gaf, verdeélende *t overige van 't land on. der deszelfs broeders hewdis en fxuppus, verg. Antiq. Lib. XVII. Cap. 13.

(*) Matth. 11: 22, 23.

Hh 4

Sluiten