Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar. bespot.' i"lQ3

■er den gevangenen oordeelen, daar de be-XXXL ïüldigingen tog veelal doormengd waren et Godsdienstleeringen, ook toonde pilaos eene nauwgezette rechtvaardigheid, dat j ruimfchoots van alles afzag, wat niet tot jn rechtsgebied behoorde, terwijl hij in der iad niet anders doet dan de eene ftreek met ï andere te betaalen, en zich zelvcn hier alen in 't oog heeft.

Nadat pilatus zich dan hier toe heeft belald, wordt jesus vermoedelijk als een mislader geboeid weggeleid, ruwe handen deern Hem voort, onbarmhartige krijgslieden jn thans zijne-meesters, zijne doodvijanden srgrooten den doet, geheele fchaaren vergedien dien, om den uitilag van dezen handel te mfchouwen, de opgeruide menigte,reeds verx geworden zijnde, laat Hem denkiijk niet ibeledigd, althans de moordzucht en'tongedd zijn blijkbaar in 't gelaat van Israëls ouden te leezen. Hij die den ganfchen nacht was

af-

orioNIDEM, jöchep. Gekhries Lexicon in Vóc. \ionideu SaxE OnomaUic i>. I. p.270. fabricius. %. Graec. Vol. III. p. 249- Wolfius Bibl. Hebr. □m'.I, pag- 5o3. T. III, p. 387. PusiinxO»rf-b ïeuw Verbond aaneengefchakeld, in de Foorreden voor !C tweede Deel, jakssomiüs II. Uitfpanningen. T. I, F-239-

Sluiten