Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar bespot. 4.95

i meer gekrenkt zou worden: daarom wilde xxxi.

Hechts Jefus ongemerkt zien, om zijn ver-0vE*~ litend geweten te dillen, dat hem geduurig

commering veroorzaakte, of 't ook mogelijk nannes zelf nog mogt zijn. In vervolg van

1 fchijnt hij 't voorneemen opgevat te hebn , om Jefus zo wel als Johannes te doon *, dan de Heiland had zijne ontwerpen rijdeld, endoor de boodfchap, die Hij hem dlaaten doen, zijne nieuwsgierigheid temeer wekt: gaat henen, had Hij gezegd, tegen de ne die Hem waarfchouwden, zegget dien vos9 't ik werpe duivelen uit, en maake gezond, he~

2 en morgen en ten derden [dage] worde ik voldigd; doch ik moet heden en morgen en den volgen* 1 [dag] reizen, want het gebeurt niet dat een ■ofeet gedood worde buiten Jcrufalem. Herois dan had veel van Hem gehoord, veel n zijne wonderbaare leeringen, die de hoor:rs met verbaazing vervulden, veel van zijne mderlijke werken , dat Hij de blinden de >gen opende, de dooven deed hooren, de jmmen fpreekende maakte, de kreupelen

leed wandelen, de melaatfchen reinigde, de j anken genas, de bezetenen van den duivel jwrijdde, en zelfs de dooden konde levendig

maa-

I Luk. XIII: 31—33.

Sluiten