Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en r> A A r. bespot:. 45>i>

i zijne onfchuld, daar bij de Jóoden dé mis- xxxjk iders. die ten dood gedoemd werden in 'tóvERart werden gekleed *j daar Was hier eene efalijke verklaaring; dat Herodes geen fchuld 3em had gevonden, en datHij,wegens zijn ïingrijk en koninglijke waarde veelëer beitting dan veroordeeling verdiende. Althans ■rodes zond Jefus onveroordeeld wederom ar pilatus te rug. En dit had een orivercht gevolg, pilatus en HËROtiES wernwederom vrienden met malkanderen, daar te vooren in vijandfchap tegen eikanderen ,ren. Wat dé reden van deze vijandfchap iSi wordt niet gemeld j daar heerschzucht en renbelang de gemoederen van wereldgröötert \t zelden inneemt en tegen eikanderen verelt, heeft dit wegens verfcheidene oorzaan tusfchen deze beiden ligtlijk kunnen plaats ijpen* daar zij in verfcheidene gedeelten vari zelfde land het bewind voerden; niet önaarr is het gedacht, dat het dooden der Galihs (f) door pilatus aanleiding tot dit krfu

keel

>ed aantrokken, van waar zij Candidaü dat is gewitién noemd werden, vergi onder anderen Lexicón marti* , in voc. Candidaius.

* Couf. oerhardi Harm. Cap. CXCI1. pag. 13-j. \ Luk. XIII: li

ti &

Sluiten