Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5©4 Christus naar Herodes gebragt,

3£xxr. toeneeming zie doordraaien, zo is mij hier alle; d" betck. leerzaam, alles wat ik aangaande mijnen Jelui |ü ontdekke, bevestigt mijn geloof aan Hem, mijt pn ne liefde tot Hem wordt gewekt, en ik vinde pi. mij gedrongen, om Hem tot het voorwerp mij: ij' ner verheerlijking en dankzegging, tot mijn vee kz trouwen , mijne hulp en mijn heil te dellen! Aai :er den anderen kant is't bedrijf van Jefus vijan," $ den ter kerende waarfchouwing voor mij. tv Ik zie in de beeldtenis van Israëls Oudften m tot welk een trap de boosheid der menfchei li ftijgt, als de omtuiningen derzelve ée'nmaa P doorgebroken zijn, dan ontziet men zich niets,: ttf dan moet de onfchuld allen aanval verduuren Li en de eene zonde volgt de andere. Hier zie ik voc bevestigd het gene Jefus zeide: uitfat hart koXi

men voort booze bedenkingen, dood/lagen yah L

fche getuigenis/en, lasteringen *! ÏC;

Bijzondere bewijzen van dat verderf zie ik k ook in pilatus en herodes bedrijf. Lisr E tig en vol menfeheuvrees. is 't beftaan van den ff. landvoogd: eene angstvallige bezorgdheid om fa elk te behaagen, eene kommervolle eerzucht r beftieren zijne daaden , en van daar moetent m de onfchuld en de gerechtigheid in gevaar ge* Wi

bragt, éi ■ l P

* Mitth. XV; l£

Sluiten