Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k, Jï daar BESPOT. §Of

:haamd worden, die op Jefus vermaaning geen xxxi. :ht geeven, die, naar de inboezemingen der :raakzucht luisterende, zo handelen als of er : ;en Christendom, geen euangelifche-lesfen wam: doch allermeest moet ik in dit ftuk mij delven beoordeekn, en op de euangelifche be, :elen acbt geeven, die wil ik mij daarom er^ : meren: jesus zegt, zo gij dan uwe gave zult, i p het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, lat uw broeder iet tegen u heeft, laat daar uwe vavs voor het altaar, en gaat henen, verzoent u : erst met uwen broeder en komt dan en offert uwe mve: veest haastlijk wel gezind [ tegen J uwe wederpartij e , terwijl gij nog met hem op den weg Mjt, op dat de wederpartije niet misfchien u den. i richter over leve? e, en de richter u den dienaar overlever-e, en gij in de gevangenisfe geworpen wordt, Voorwaar ik zegge u, gij zult daar geenzins uit, i komen, tot dat gij den laatften penning zult betaald hebben. * Als ook toen petrus Hem vroeg- Heer hoe menigmaal zal mijn broeder te-. Len mij zondigen, en ik hem vergeeven, tot zeven, Uaalt Jefus zeide tot hem, ik zegge u mei top ï zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven [maal] 1 zo is het insgelijks naar de leere van zijne Apos-

* Matth. V: 23-26.

* Matth,. XVIII: 21, %2, enz.a

Sluiten