Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I ten tweedenmaal erkend. 5*17

Izemen. Veelligt zou daar door een on-Xxxil. Ifchuldige gegeesfeld ,de eer van uwen naas-ü^ERIten gefchonden , of zijne bezitting tegen l't recht verkort worden, en welk eene beul Izoudt gij daar door in uwen boezem omdraagen; alle uwe veröntfchuldigingen, alle de voorwendfels eener fijngeflepene listigheid zouden u geenen troost aanbrengen bij Ide ontwaaking van uw geweten, bij uwen I uitgang uit deze wereld naar den richterftoel Ides eeuwiglevenden : redt dan den genen ■ die ten dood of ter fchande of fchade gegreIpen is, want hij wankelt,zo gijuonthoudt." ■Dan veelligt zou men denken, wat zijn zulke inneringen nutteloos, wie zal niet van zeiven grijpen,dat dit de pligt eens richters is? En ker 't faalt doorgaands bij de menfchen minder n eenig begrip van hunnen pligt, dan aan de oeffening van denzelven, in eene uurevanvereking; hoe ligt de verftandïge, de moedige an zelf dan kan vallen, leert het voorbeeld van latus , dien het zeker noch aan fchranderheid, >ch aan zucht tot rechtvaardigheid, maar aan agt en dandvastigheid tegen de inboezemin:n eener verleidende ftaatkunde mangelde. Dat bezong de Dichter eigenaartig * :

Wacht,

* De DECKER) bladz. 225, 226.

Kk 5

Sluiten