Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5^(5 Jesus met Barrabas ter keuze

XXXIIL de erinnering, hoe noodig het zij om met ede Over- moedige oprechtheid fteeds voorttegaan, listi denk. uitg,;(iachte hulpmiddelen zullen de belemnv ringen üeeds vermeerderen : daar 't gewete fpreekt, moeten alle andere Hemmen zwijger niets moet mij daar van te rug houden, oï] aan die infpraak gehoor te geeven, al wier alle mogelijke menfchenongunst bij elkande gezameld, en op mij nedergeftort, de rus van 't geweten kan daar door niet geftoor. • worden, daar in tegendeel de onrust, de pi i, nigingen van 't zelve, onberekenbaar foiertii ker zijn, dan alle vaifche aantijgingen of onveij diende mishandelingen van menfchen imme I zijn kunnen. De aankleeving van recht al waarheid mag mij minder toejuiching bij d: menfchen, die boos zijn, befchikken, genoeg zal 't zijn, wanneer ik getrouw aan mijnen plig ben.

Ik zie in den tekst, die voor mij ligt, eene hervatte pooging van pilatus, om zich me; list van den fchuldeloozen jes us te ontdoen, j om Hem wel van den dood te redden , maai' Hem evenwel als fchuldig te doen voorkomen. 1 en zijn leven als eene gunst van 't volk te verx werven. Daar was eene gewoonte in dien tijd ' dat de Stadhouder op 't feest eenen gevangen nen, naar de keus van 't volk,ontfioeg, welk

ge.

Sluiten