Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de jooden voorgesteld. $1$

j ar vooral blijkt dit uit het gene joh. heeft, XXXIII. Lr uitdruklijk het Pafcha genoemd wordt. DMÏ. Eindelijk vraagt men of dit goed of kwaad keuren zij? - Hoe veel fchijn van barmrtigheid dit ook moge voordoen, zo is dit kruik van nabij bezien zijnde, zekerlijk afceuren,- is de draf door de wet bepaald, en or de veiligheid der maatfchappije noodaklijk; zo is de opfchorting of weering derlve, om Hechts aan eene grillige keuze te idoen, ontwijffelbaar zeer fchadelijk, —het prwendfel van barmhartigheid te gelijk ge! uiken , ter ontheffing van verdiende draf ! engt de draf noodwendig onder 't denkbeeld '. n wreedheid , en men let weiniger op de chtvaardigheid en 't heilzaam doel derzel\k daar bij komt nog dat zulke gewoonten ligt-

I k misbruikt worden, en de gelegenheid bie'mom de onfchuld te drukken, en de boos-

II dd te beveiligen, waar van in dit geval de " fjken voor handen zijn.

! Eene bedachtzaame befchouwing van dit geEik en den onzinnigen eisch om het zelve 6! werking te brengen, is zeer gefchikt om te 3 Den zien, hoe ongegrond; hoe fchadelijk dikï rerf zekere gebruiken bij de menfchen kunnen \jn, en 't oude herkomen niet genoeg is om Ezelver duurzaame werking te wettigen: wierd

EL deVl. ^ het

Sluiten