Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Jooden voorgesteld. 531

de] gelijk hij haar altijd gedaan hadde. De XXXIH, tzinde menigte door haare Overften opge-oj* id, fchijnt pilatus aanleiding gegeven te bben, tot deze nieuwe pooging om zich van sus te ontdoen; zij eischte dat de land>ogd de oude gewoonte deed werken, en op :t feest eenen gevangenen ontfloeg. Daar was en eenen welbekenden gevangenen genoemd (VRAbbas*, berucht wegens zijne euvelda;n, want hij was met andere oproermaakers ;vangen, en had in den oproer onlangs in ; ftad voorgevallen eenen doodflag gelegd, en was daarom in de gevangenisfe ge1 orpen. §

\ Het fchijnt dat deze booswicht bij het volk ! et bemind was, en daarom boven anderen

I Dor pilatus aan 'tvolk ter keuze is voorge'! eld; op dat het hem zo veelte beter mogt ge-

:i luk-

' * Uit den naam barabbas, die zo veel betekend als i tders zoon, te befluiten , dat dit mensch eene verwaarloosopvoeding had gehad, fchijnt mij toe te verre gezogt te ''jn. AbbAS was geen ongcwoone naam onder' de Joolt |, en hij werd door zijnen naam als een zoon van Ah.

is voorgedekt, gelijk ook deze famengeftelde naam onjl de Jooden toen zeer in gebruik was. Conf. lighx-

30t, Hot: Hekr. ad Matth. XXVII: 16. ' 7 Verg. schutte Jaarboeken, II D. bl. 311.

II 'f Hand. III: 14.

|~v\.; LI 2

Sluiten