Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Jooden voorgesteld. 533

Imstus en Koning der Jooden, meende hij de XXXIII.

menigte te winnen, hij wist hoe de fchaare DEHK> em daar voor erkend had, immers het vreugd gejuich met welke jesus binnen Jerufalem gehaald was , is hem niet onbekend geble:n, en dit was eene erkentenis van die waargheid, fchoon Pilatus dan wel wist, dat de Tofden des volks Hem, even daarom, door jdigheid overgeleverd hadden , zo hoopte hij hter dat dit uitwerking op de gemoederen :s volks hebben zoude, daarom erinnert hij :ze hunne eigene erkentenis aan de menigte, hoope dat de voorige drift op nieuw zou tande worden, en zij Hem dien zij nog 011ngs zo uitbundig toejuichten, althans boven

n' bekend' booswicht kiezen zouden. —

[aar hoe verkeerde rekening heeft pilatus er gemaakt! — Hier zien wij de fchranderfte ensch faalt het dikwerf aan behoorlijke opti ttenheid: 't kon hem immers niet onbekend 3 jn hoe onftandvastig de menfchen zijn, hoe i eiffelende de menigte is, het vuurigde Hoï nna wordt niet zelden met de bitterde verzoekingen, binnenkorten tijd verwisfeld, zo !>ng het hier ook: nauwlijks had de fchaare i.latus voordel gehoord, zonder tijd van bead of bedaard nadenken te neemen,fchreeuwèn i duizenden als uit eenen mond, weg met dezen LI 3 hat

Sluiten