Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en jesus veroordeeld. 543

lomtrent jesus nagaan, de tekst dien ikXXXIV. thans leeze, levert daar van eene aanmerklij- n^K[

ke proeve op. Pilatus was door de

ydnneringen van zijn geweten herhaalde reizen aangemaand orn de onfchuld te redden, en zijne handen niet met onfchuldig bloed te aezoetelen, doch menfchenvreeze belettede hem aaar die ftem te luisteren. —• De betuiging van h e r 0 d e s had die waarfchouwingen verfterkt, en hem de veröordeeling van eenen fchuldeloozen te meer ontraaden; dan ook dit was niet kragtig genoeg geweest, om hem tot

pen moedig beiluit te brengen. • Nu be-

fchikte de Voorzienigheid nog eene tredende erinnering en getrouwe onderrichting aan den landvoogd door den mond van zijne eigene vrouwe.

Ook hier zie ik, God wil 't verderf der menfchen niet. — Zijne onderrichtingen en waarfchouwingen zijn veelvuldig. Hij flaat veelerlei wegen in om hen te rugge te roepen, van den weg der verkeerdheid, om hen te fluiten in den kwaaden loop , en hen tot de paden van waarheid en deugd te leiden. — Niemand kan dcrhalven als hij verzocht wordt, zeggen ik word van God verzocht, want even zo Weinig als God met het kwaad verzocht kan worden, zo verzoekt Hij zelf ook niemand,

maar

Sluiten