Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en jesus veroordeeld. 545

m verflag van de keuze des volks zouden XXXIV* engen, ontving hij eene geheel andere tij; JJj* ng dan hij verwacht had: zijne huisvrouw :t hem boodfchappen : hebt [doch] niet te en met dien rechtvaardigen: want ik hebbe he~ n veel geleden, in den droom, om zijnen wil. *

■ Opmerklijk is 't dat zij jesus dien rechtYardigen noemt, daardoor maalt zij Hem s onfchuldig af, ais zijnde rechtvaardig in geval waarin Hij aangeklaagd was,- in rm] ere beduidenis, moet ik dit woord niét neeen, wijl \ onzeker is of zij meerdere kens van jesus had. — De waarfchouwing ïfhalvèn was liefderijk en getrouw, en, zo ! ;Ze Romeiniche vrouw dacht, ook niet ontrond, want, zo laat zij zeggen, ik hebbe ' iden veel geleden in den droom, om zijnen wil* f't Kan zijn, dat zij dit heden tot den mor1 snftond bepaald hebbe, na dat Pilatus reeds 'ras Uitgegaan, en met de Jooden handelde * ' kan echter ook zeerwel van den laatst-

ver-

e * Hoe dat wij hier bij den Stadhouder zijne vrouw vinli daar dit volgens de vroegere Romeinfche wetten onïoorlofd ware, kan men in't brede, bij byn*us nazien

t barbij behoeve ik mij niet optehouden, wij zien uit het ïfchiedverbaal dat dit plaats had, èn du is ons genoeg. \

Mm

Sluiten