Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

54^ Barabbas vrij cèlaaten'

XXXIV. verloopenen nacht verftaan worden. Aangaan ( denk. deden oorfprongvan dezen droom dacht,:me 1 van ouds al zeer verfchillende, terwijl de éé l!l daar in eene Godlijke openbaaring vond!'' meende de andere, dat deze droom als eèf1 Werk van den Duivel te befchouwen was * i» daar intusfchen het ééneniet minder dan Él andere te overdreven kan gekeurd worden Veel natuurlijker en meer gegrond fchijnt h" mij te ftellen, dat deze vrouw veel van Jjte sus gehoord hebbende, haare aandacht bi \ zonder op Hem gevestigd heeft , vooral 11 -dat Hij nu voor weinige dagen, met zo ve 111 volksbeweging was ingehaald binnen Jerufi ' lem. De wederzin van Israëls oudften tege;! Hem, is haar ook niet onbekend gebleverti ,dit kan ligtlijk de oorzaak van veel overdeï«

kin f

\

* Conf. geriiardos ad l. Oiider de genen die deze / droom voor een werk des Duivels houden, zijn te tellen jgnatius, beda, lyra, en anderen: integendeel dj breekt het niet aan een groter getal van Uitleggeren »welke de f zeiven voor een buitengewoon uitwerkfel der Godlijke ma P wilden doen doorgaan, als daar zijn, onder anderen o r It

GENES, hilarios, hiekon y1ius , THEODORijj

xus , ciirysostiiomus , ambrosius, enth mius,a lapide, maldonatus, grqtjuj, pi!11 ca tor en meer anderen.

Sluiten