Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<>5'o Barabbas vrij gelaaten

XXXIV. re fchatting gewigtiger, dan alles wat welvoe» jl venT. fW^d» voorzichtigheid, kiesheid of iets dé u< gelijks genoemd kon worden.

Edele beeldtenis van eene onchristelijke vrot * we, wel waardig dat eene Christin daarcr peinze, en zich deze trekken ten nutte maak< ^e

Of zijn deze trekken te derk? ■ Wom^

haar Charakter te zeer verheven? — Zou mi F niet veiliger ades kunnen adeiden , uit lp fchrikbaarend bijgeloof, waar door een tre . fende en enkel" toevallige droom, haar en ha !0 huis een onverniijdlijk kwaad aankondigde, if dat zij, zonder waar gevoel van't billijke, zo ie; der goedheid, zonder redeneering, dechts do; lof redeiooze infpraaken voortgeduwd, dezewaalM fchouwing heeft laaten doen?

't Is waar, liet tijrannig bijgeloofzwaaide o: F1 lings den fcepter, ook door middel van gril *e ge bepaalingen, eigendunklijke uitleggingen < f Schrikwekkende aankondigingen,omtrent draf men en andere werkingen der verbeelding i'u kragt, bij de menfchen te maaken; doch hl li: is, dunkt mij, als men op de gevolgen ziet, me< dan bijgeloof en de onweerzeglijkite blijkc ( van een groot Charakter, want fchoon men'toegeeft, dat de fchrikbaarende aankondigt .j des drooms gedeund hebbe op eenen bijgelo. k vigen gronddag, aangaande de voorfpellenc ,,,

kras

Sluiten