Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èn Jesus veroordeeld." 55*7

sijne weldaadige wonderen aan des Duivels in XXXIVÏ rioedtoegekend, ja het volk met niets minder D™£ dan met de wraak des hemels gedreigd, ingevalle fcij dezen lieten ontkomen: zo fielden zij Jefus verre beneden Barabbas, offehoon een moordenaar, voor dezen wisten zij alle verontfchuldiging uittedenken, daarom overreedden zij de menigte, dat zij Barabbas begeeren zouden , en Jefus dooden, dat is: den dood van Jefus begeeren zouden. Intusfchen is 't waarlijk zo, dat het volk Jefus hier door doodde , dit Werd hun billijk naderhand ten last gelegd; : dezen hebt gij genomen en door de handen der ónrechtvaardlgen aan 't \_kruis~] gehecht en gedood. * j en gij hebt den heiligen en rechtvaardigen verlochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodflager was , zoude gefchonken worden, en den vorst des levens hebt gij gedood, f ■ Pilatus intusfchen te meer benard door Zijner vrouwen waarfchouwing, en dit gewoel verneemende, dacht het tijdig te zijn dit pooo-en aftebreeken, en een einde aan den ganfchen handel'te maaken. Hij antwoordde, dat is naar eene in den Bijbelftijl zeer gewoone wijze van fpreeken: hij hervatte zijn voorig

* Hand. II: 23. f Hand. Vb 14» *5»

Sluiten