Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Jesus veroordeeld, ,561

, zij riepen te meer , laat Hem gekruiftgdwor- XXXIV. «, zij hielden daarin aan met groot geroep, DENK> rekende dat Hij zoude gekruist worden, — en hun

der Overpriesteren geroep werd geweldiger. — e driften waren aan den gang geraakt, de verpriesters hitden geduurig op, die hieven ïftendig den moordkreet aan, de menigte dit aorende, galmde dit na, en 't vuur begon , 3e langer hoe meer , te branden, waardoor

geroep fteeds toenam, en de woede aanroeide, daar al 't menschlijk gevoel verbanm, en de weg tot bedaard nadenken geheel [floten werd. Dus eindigde al het poogen van latus in eene uitkomst, geheel ftrijdig met te, welke hij zich had voorgefteld, zo zag hij le de gevolgen van zijne doordachte ontweren en fchrandere ftreeken, geheel tegen zich dven gekeerd.

Deze aandoenlijke gebeurtenis geeft mij eüeröm nieuwe aanleiding tot gewigtige operkingen, en zeer aangelegene lesfen. Het verfoeilijk bedrijf der Joodfche Over-

riesters, is het eerfte daar ik bij ftil fta. •

oe diep waren zij gezonken, zij die eenige ■kentenis zelfs van Jefus zending fchijnen ïhad te hebben, althans de taal van nikoe mus brengt dit mede, daar hij tot Jefus 1de, wij weeten dat gij zijt een Leeraar van II. deel. Nn God

Sluiten