Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Jesus veroordeeld. 5^5 i

Veel, zeer veel is hier te veröordeelenen XXXIV. verfoeien. — Want offchoon barabbas , laat mij dit onderftellen, bij het volk ge;fd was, offchoon zij genoegen namen in jne oproerigheid, in de dille hope, dat zo :ns de weg gebaand zou worden om der R.oeinen juk af te fchuiven, en de zo zeer verngde vrijheid te bekomen. Hoe verfchilt ;hter deze barabbas van jesus? Die tm land doorgegaan was, krankenhad genee:n, hongerigen gefpijsd, melaatfchen gereiigd, bezetenen verlost, blinden tot zienden ad gemaakt, die aan dooven het gehoor had sfchonken, die kreupelen had doen wande»

:n, ja zelfs de dooden had opgewekt! —

e s u s, die hier bij eene hemelfche leere paare,zo als niemand ooit had gehoord, die'tlicht er wereld was, de duisternis verbande, en en weg ten hemel met Godlijke klaarheid ankondigde! — Jesus, die hier bij een voliekt onbefprooken wandel had gevoegd, die och tegen Godlijke, noch tegen menschlijke retten zondigde , die de leminlifkjle nedrigeid bij de eerwaardig/Ie deftigheid paarde, van ziens helder aangezicht niets dan onfchuld, lefde en zachtheid afdraaide, die den ellendien weldeed, en de kinderen zelfs met zijnen ;egen verrijkte! Boven dien jesus eenen Nn 3 op-

Sluiten