Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

566 Barabbas vrij gelaaten

XXXIV. oproermaker dl doodslager te kie ij

tEss. zen> hoe is dat mogelijk? Ontzet u hier ovè & gij hemelen, zijt verfchrikt, wordt zeer woest. *; \ Maar zal ik mij daar over zo zeer verwon: i deren, maake ik het beter? Als ik de keuze I" heb tusfchen Jefus, en 't gene in vergelijking met Hem allerverachtlijkst is, geeft dan ml h bedrijf getuigenis dat ik, alles gelijk geitel* i£ zijnde, indien ik tot het volk van dien tijd bei m hoord had , eene meer voorzichtige keuze zót io gedaan hebben ? — Jefus Gods Zoon verte I genwoordigtzich aan mij, als de Middelaar var God en der menfchen, met alle de volheu fi zijner genade , zijn bloed dat van alle zonder I reinigt, zijn Geest die het hart heiligt, bied; Hij mij aan; vergeeving der zonden,volkome* mï ne vergeeving, laat Hij mij bekend maakeil I als bij Hem te vinden; Hij wil mij de waars te wijsheid fchenken, rust en vergenoegen wi jy Hij op de paden mijns levens verfpreiden, Hi it zelf wil mijn leidsman zijn, de dienst, welken ji Hij mij voorfchrijft, is enkel tot mijn heil ^ i en daarin is waare vrede en vreugd te vinden^ m en Hij belooft het bezit eener eeuwige zalig-; ï; heid , de onbevleklijke hemelërffenis wil Hij 1S

mij

* Jer. II: 12.

Sluiten