Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5f58 Barabbas vrij gelaaten

XXXIII. baare van zijn heil , zo kan ik ligtlijk eena It denk. ijdele wereld in haare nietigheid ontdekken.-^- Ie: En evenwel mijn keuze is dikwerf zo dwaas , lij mijn hart zo vol van 't zinlijke, mijne hijgens n de begeertens zo uitgedrekt naar 't gene de ft wereld oplevert, mijne ziel zo ledig van Je» fei fus, van zijne liefde en van zijn heil, dat üj L met de daad de wereld boven Jefus kieze, dat Ja ik met fpreekende daaden zegge , niet dezen,\t maar de wereld en haare begeerlijkheid! [i

ó Hoe moet ik mij zeiven verfoeien, mijn bedrijf is niet min draf baar dan dat der Jooden, \\ 't welke ik met verontwaardiging befchouwe ! L — Hier op moet ik dan voordaan letten, om ï voorzichtiger keuze te doen, om Jefus en zij^jjfl nen dienst meer boven alles te fchatten, Henrnf alleen te begeeren en mijn heil bij Hem bcften-i jjj dia; te vinden!

Zie ik ten derden, hoe verkeerde rekening ik dikwerf gemaakt heb, dat verdand en deugik f goedheid en weldaadigheid, de gefchikte niid* k delen waren, om algemeene toejuiching tei;fi vinden, en beftendige genoegens te fmaaken — |; Wie bezat dit in zulk eene maate als Jefus .?! i„ en 't was: weg met dezen; 't bevreemde mij t dan niet, als ik dit in de wereld geduurig zo: i | zie gebeuren, 'tzelfde verdorven hart, dat de: i Jooden hadden, woont nog in Adams kroost, h

daar

Sluiten