Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

572. Barabbas vrij gelaaten

XXXIV. tebrengen, zij kunnen dit niet wederleggen^ denk." noe zouden zij anders met verdubbeld ge-| fchreeuw dit ingebragt, en Pilatus welhaas$ tot het 'vellen van 't doodvonnis gedrongen^ hebben.

Dit alles leed Hij ook niet minder volko-» men gewillig, ook hier deed Hij zijnen mond. niet op, maar was als een fchaap voor 't aan* gezicht zijns fcheerders, Hij zoude met eera donderend woord de menigte hebben kunnen} verfchrikken, en zich zeiven vrijheid aanbrem gen: maar Hij wilde voleinden het werk, dat Hem gegeven was om te doen, daarom leed Hij alles, wat Gods hand en raad over Heni bragt, met gewillige onderwerping.

En hier door vervulde Hij de plaats van zon»; daar en: hier mag ik ook juichen: de draf die ons den vrede aanbrengt was op Hem, ik was waardig, wijl ik onrechtvaardig ben voor God, door 't oordeel des hoogden richters ftrafwaardig gekeurd te worden, en door de ftem de* engelen te hooren uitroepen : weg met dezen hij is het kruis, de zwaarfte ftraf waardinmaar eeuwige liefde deed mijnen borg in da plaatfe treden: Hij hoort die ftem der verwij* \ zing, om zondaars daar van te bevrijden , en hun te befchikkendieheuchelijke vrijfpraak des richters, zij zijn des doods niet fchuldig.' Em

bo-«

Sluiten