Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PILATUS iiANPWASSCHING.

fchuldig van het bloed dezes rechtvaardigen es wat daarvan komt , wil hij zeggen ,d'en-éj Det mij niet aangerekend worden, ik zal >or de Goden deswegens niet geftraft wor:n. — Dan 't is hem niet genoeg zich zelve, i hij waande, te beveilligen,hij waarfchouwt t volk ook, hij wil dat nog redden uit de vaarlijke frakken, welke aan het zelve door n nijd en de moordzucht gefpannen waren,i roept hun daarom openlijk toe, gij lieden \ugt toezien. — Dit is zeker eene zeer opmerlijke vermaaning Voor hun geweest .^^gs^ n nadruklijk gewaarfcho*"; ^^^^^^^fc i bedachtzaam te handelen, ivijlr.- - .-. ~ wigtig was, de landvoogd den gevangene» heel onfchuldig Verklaarden zich zeer be* eesd vertoonde ,• om ie^^^Tvan \ - f

rekening te nermen, aife^rd nu nm biA i •ergelaaten, en 't was blijkbaar d:"t ztj Mrlt

de moeihjkfte omdan<\ r n hrv^den^ groot se vaar om eene ijslijke bloedfchuld op" di te laaden, zo zij eene kwaade keus deen.

Wat gebeurde hier Op ? — Ten mindéiï u men eenig bedaard onderzoek, eenig nanken te gemoet zien,als men van vooren ditk befchouwt; dan waar vindt men zulks als Oo 2 de'

Sluiten