Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PïLATUS HANDWASSCHING. 583

[s zonder oorzaak gefchied, al eens niet mogtxxxv. omen , zo kunnen daar tog bijgeloovige^™*" rees, verharding in de boosheid en andere nheilen uit voortfpruiten.

Hier althans was het eene ijslijke daad, dat eze menfchen, niet tegenftaande zij zo veele /eldaaden van Jefus hadden genooten, geen e minfte bewijzen van zijne fchuld gezien, n uit den mond van herodes, pilatus n zijne vrouwe, zo veele plegtige verklaaingen van zijne onfchuld gehoord hadden, chter zich zeiven en het nagedacht, dat nog tond gebooren te worden , aan zulke geduche jammeren, zo onzinnig durfden onderwcr* en.

Maar laat mij ik voorde r zien, wat het gevolg ran dezen moordkreet zij geweest. — Pilatus, 10e kloekmoedig hij dit werk begonnen had, 10e welberaaden hij in den aanvang fcheen te ijn, had moed noch kragt genoeg, om dit en einde toe door te zetten; wel ras bezweek tij, en liet barabbas los; hij wilde zo als iarkus zegt: de fchaare genoeg doen, en , heeft aar Barabbas los gelaat en. — Menfchenvrees (/as derhalven, gelijk doorgaands, het beginfel ijner handelingen, en dit voerde hem zo on;elukkig uit het midden van de paden des echts. —-Hij oordeelde, naar luicas bericht,^ O 0 4 hun

Sluiten