Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

594 PILATUS HANDWASSCH I NGj

XXXV. die Josefus daar van geeft *, recht gefchiks;

^VER- om een hart van deen week te maaken. 1

De ijslijke verwoesting,geduurcndejerufalems] belegering, door moord, pest, en hongersnood! aangericht, de dachtingen flavernij, hun doos de Romeinen overgekomen , gaat alle verbeek ding te boven ; terwijl eene aandachtige befchou-i wing hunner lotgevallen tot op dezen dag, elk! moet doen erkennen: dit is Gods vinger.

Zonder bijzondere oorzaak is zeker zo ee«i ne geduchte,' draf, waarvan men in veele op*: zichten op aarde geen voorbeeld weet aante-: wijzen, over dit volk niet gebragt; en mij dunkt, ik vinde de klaarde aanwijzing, dat deze oorzaak te zoeken zij in het dooden van Gods1 zoon, die tot hun gezonden was, en in de ven werping van zijne leere daar mede gepaard, zo dat ik dan hier de rechtvaardige Voorzie*: nigheid , in 't vervullen van dezen vloek} wensch, werkzaam zie. — Jesus toonde dis in eene treffende gelijkenis f, waarin Hij, om: der de beeldtenis van iemand, die een' wijn* gaard had, en aan de ontrouwe landlieden te vergeefs verfcheidene maaien zijne dienst-;

knechj

* In zijne befchrijving van de Joodsciie Oorlcm

gen.

t Matth. XXI: 33- 45 en Luk. XVIII: 9 19.

Sluiten