Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

PILATUS HANDWASSCHING. $93

nechten gezonden hebbende, om hen tot^xx^'

ö .. <JVER.J

mnnen plicht;te brengen, daarop zijnen ge-DENiu iefden zoon töt hun zond, dien zij ombragten, iraar door zij zich zeiven een geheel verderf lerokkenden.'t Welk met aanhaaling derGodpraake van den fteen die door de bouwlieden verzot-pen was *, op de Jooden werd toegepast, :n door hen zeiven ook zeer wel begrepen srerd*

Dit fchijnt mij ook toe hurt gewaarfchouwd e worden, daar Jefus hun vertoonde hoehunïe vaderen de Profeeten hadden gedood, en dj daarin een welgevallen betoonden, 't welk ;ij , zo als Hij niet duister te kennen geeft, rooral ook daarmede bekragtigen zouden , lat zij Hem, die hunne kinderen, zo menigmaal ds liefderijk, had tot zich willen vergaderen, er hunner behoudenisfe , ook moorddaadig ;ouden ombrengen, waarom hun huis hun ook wude worden woest gelaten, f —< Daarbij er is geen vigtiger reden uitcedenken, voor zulk een ijsijk oordeel, dan dat het is van wegens de verwerping en het dooden Van Gods geliefden Zoon, dien zij hadden moeten hooren.

Evenwel er rijzen, hoe welgevestigd deze

ge-

* Ps. CXVIH: 22.

t Matth. XXIII: 29-751.

Pp 2.

Sluiten