Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Pilatus handwassching. S99

I dooden van Jefus en 't verwerpen van zij- XXXV. | k-ere onaffcheidelijk aan eikanderen zijnDEJ!lx. erbonden. Zijn bloed te eisfehen was niet echts den dood te begeeren van een bijzoner perfoon, maar van Gods afgezant, wiens :ere men dus tevens verfmaadde, en de aan: oudende verfmaading van die leere was een eduurige billijking van zijnen dood. Zo zeie Jefus zelf, dat Hij als Profeet gedood werd *; ls ook dat van het gedacht der Jooden al het loed der Profeeten zou geëischt worden, die ; vooren gedood werden van de grondleging der wereld af f. Ik beeve dan voor Gods ordeelen , ik erkenne: God is een verteerend uur; maar vol genade, voor allen dieinChrisus hun heil zoeken.

Daarom wisfele ik dit ontzettend gezicht, net de heuchlijke befchouwing van de volteidvan heil, dat in mijn' dierbaaren Verlosfer s. Daar toe zie ik de Voorzienigheid werksaam, om mij zulk een heil te doen bepeinzen; loor haar bedel vertoonde Pilatus in 't hand* vasfchen,aan alle de eeuwen die er afloopen sullen, Jefus onschuld, ja hij roept Jefus

* luL XIII: 33I t XI: 47-

Pp 4

Sluiten