Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PILATUS HANDWASSCHING. 6oi

mijnen, Hij is tot zonde gemaakt, op dat wij XXXV, ouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. * )us mag ik den uitroep, die de Jooden deeden, •eilig den mijnen maaken, maar m eenen gansch nderen zin, zijn bloed kome over mij cn mijne •inderen! Zijn bloed kome over mij niet ter traffe, doordien ik hetzelve onrein zoude geacht lebben: maar ter verzoening om mijne fchuld te >edekken, om mij van mijne vlekken te reiligen, om den gronddag van mijn vertrouwen j n leven en derven te zijn. I Zijn bloed kome over mijne kinderen, van Inij in zonde voortgebragt, om hen te reini:gen van zonden, om hen voor den hemel te ijbereiden, om hen erfgenaamen van 't eeuwige teven te maaken!

I * 2 Cor. V: 21,

Pp 5 ZES.

Sluiten