Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

Jesus gegeesseld en be?pot, 6*03

' het„rechthuis, en riepen de gantfche bende te zamen. XXXVI. n deden hsm eenen purperen mantel aan, en eene door Over- , en kroone, gevlochten hebbende, zetteden hem [die] op. I"2NE' in begonden hem te groeten, [zeggende,] weest gegroet, gij] Koning der Joden. .En (loegen zijn hoofd met eenen ietltok en befpogen hem, en vallende op de kniè'n aau* aden hem,

an neer de ftormbuien van onfpoed loeien, ïlijft het zelden bij eene enkele uitbersting; reduurig hervatte aanheffingen omringen dikvijls den lijder, en beneemen hem fomtijds ale verademing; dus oefFent het onnagaaubaar jodsbedier de leerlingen in de kruisfchoole der op aarde, en kastijdt hen daardoor ten

luimen nutte. Voornamelijk is dit ken-

jaar gemaakt in de opeenftapeling van jamme:en? weiken aan het hoofd der lijdenden bejegend is, nauwlijks was de ééne ramp geëindigd, of de andere dond gereed om aantevalen; de ijslijke moordkreet was nauwlijks uitrefchreeuwd, de onwaardigde verwerping van den grootften weldoener op' de wreedde wijze in 't werk gedeld,of felle geesfelflagen, achtervolgd door den bitterden fchimp, kwamen in derzei ver plaatfe treeden; vuist- en ftokdagen, mishandeling en verguizing had de onfchuld reeds ruim Verduurd, er moest, zou men ligtlijk denken,

nu

Sluiten