Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TON TOON GESTELD. OSt)

edel, treffend, alles roert! — Dit deed hij omxxXVII. \ aan de menigte gevoelens van medelijden in JJJJ,te boezemen, om haar het aandoenlijk fchouwI fpel, dat hij thans vertoonde, in 't rechte licht te doen befchouwen, op dat zij zich te binnen i bragten, dat deze zo fel geteisterde en diep verguisde mensch die gene was, welke op hunne j llraaten geleerd, en zo veel goeds aan hun bewezen had, om j ware 't mogelijk op deze wijs hen te ontnuchteren, vandenfluimer waar in zij door hunne verleidende voorgangers waren gebragt geworden. —• „ Ziet den mensch. wil hij zeggen, ,, wiens befpotlijk gewaad de kenne„ lijkfte blijken oplevert, dat hij reeds onder „ onzachte handen geweest is , en vrij wat „ fchimps verduurd heeft! — Ziet den mensch, wiens pijnelijke trekken, wiens bloed en wonden aan U de bewijzen vertoonen, dat hij „ fnerpende geesfelflagen geleden, een groot aantal daar van ontvangen heeft! —Ziet den „ mensch, dien gij voor weinige dagen met „ vreugdegejuich dat er de lucht van wéér„ galmde, als Davids zoon inhaalde, van wien >j gij verwachtede dat Hij wel haast der Ro,, meinen magt verdrijven, en een koningrijk „ onder U oprichten zou, ziet hier uwen Ko' „ ning! gevoelt uwe dwaasheid en laat de fchaamteUvan den wreeden eisch des doods

Sluiten