Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEN TOON GESTELD, 6 IQ

mand, welke het omwaarheid te doenis,xxxvi | zult laaten omdoolen, verderk mijn hart in0Ev^; L, dit geloof, als er eene uure van verzoeking >, is, als ik fel beftreden word, om uwe God,, lijke waarde te ontkennen, als in de wapen„ rusting van 't ongeloof mij rijke voorraad „ aangeweezen wordt, om mijn hart tegen „ uw getuigenis , aangaande uwe Godlijke „ grootheid, aantekanten; O dierbaare zielen„ vriend, fterk mij dan in dien ftrijd, met „ fchreiende oogen fmeeke ik u om deze ge„ nade, nu ik die waarheid levendig inzie, „ begeef mij niet, als ik in de zeve van mijnen „ doodvijand gefchud worde, laat mij derven „ in dat geloof, laat mij dervende uitroepen „ waarlijk Jefus is Gods Zoon!

ACHT;

Sluiten