Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT ONTSLAG VAN JESUS? 655

orwendfel was, daar hij tog, van der Jooden xxxvitf diaheid bewust, deze nieuwe befchuldiging Over-

I *» . , denk.

j zeer als de voonge wantrouwde, om, wan-

er ook in dit opzi< . ■; Migenen bleek, die , "-" '-

orts uit de klauwen van-V , : .;; ":o "

Maar wat gebeurde hif^l f, [ff^^jff^ j b gees antwoord, t |i | * » - ' \ '{ '

tl — Jefus kende het g«r4l/' \{[

luder, Hij wist hoe ve^etó'?j ':A||||

ïenvrees daarin gehuis/1'1 u !' ""' n k den uitdag,die dit onderzoek hebbenzou- i ; daarbij, Hij wilde door dit zijn zwijgen

n landvoogd aanleiding geeven, om iets ] n zijne grootheid te gevoelen, om na te denjn en verder te vraagen. Jefus zwijgt, om i n Stadhouder bij zich zeiven zijne gezindheid i doen onderzoeken, op dat Hij zich zeiven i tamelijk zoude beoordeelen, en om hem te men erkennen , dat hij reeds merklijke misftapi:n had gedaan. — Jefus zwijgt ook, wijl Hij dlatus kende als geene waarheidsliefde te bettten, waarom eene nadere ontdekking, dat M waarlijk Gods Zoon was, geheel te onpas hude gekomen zijn, en Hechts zijnen vijani n den fchijn van rechtvaardigheid in hunne linklagte zoude befchikt hebben.

Dip

Sluiten