Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT ONTSLAG VAN JESUS. 66g

door de ftormen en den zonnefchijn , door 't XXXVIII

., . OvER-

zandige pad en den vasten weg, ga ik intus-DENK. fchen op mijne reize al voorwaards, en fpoede naar het einde; welk een goed heb ik al genooten, uit het gene mij kwaad toefcheen! — En zou ik dan voor het toekomende fchroomen? Zou ik niet geredelijk alles toebetrouwen aan Hem, die daar .zit boven den kloot der aarde? — Ja ik zie ook in 't gene die raad bepaald heeft van alles, dat omtrent mijnen Verlosfer gefchieden moest, hoe langs de moeilijkfte wegen , het grootfte heil is aangebragt! -— Daarop mag ik dan mijne hope vestigen, ook die erinnering fpoore mij aan,om alles aan dien eeuwigen raad gemoedigd te onderwerpen,en vrolijk te zingen:

Raad, ons min zo waardig wis

Ais de Godheid zelve is Wie zou ooit om eigen voordeel

Wenfchen dat die keten brak? Of dat fchatten in zijn oordeel Ligter dan zijn ongemak ? *

Voords zie ik hier, door Hem, die befchuldigd werd, dat Hij den Keizer weerflandbood, de heerlijkfte les gegeeven, ter inflandhou.

ding

* Lodensteim, Uitfpann. Bladz. 63.

Tt 5

Sluiten